Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

    Nowy rok szkolny powitaliśmy w PSP Nr 5 w Pionkach w 3 turach:

  • Godz. 830 - klasy II-VI
  • Godz. 1000 - klasy I
  • Godzina 1100 - oddziały "0"

    1 września zaskoczył wszystkich deszczową, jesienną pogodą. Na dworze padało, a w murach PSP Nr 5 można było ogrzać się wśród uśmiechów dawno niewidzianych kolegów i koleżanek, ciepłych słów kierowanych przez panią dyrektor Joannę Ewę Klich do uczniów, rodziców, gości i nauczycieli.
    Pani Dyrektor zaznaczyła, że nowy rok szkolny - 2010/2011, to rok zdobywania wiedzy, doświadczeń, poznawania tego, co jeszcze nieznane. Nowy rok, to nie tylko czas nauki dla dzieci. Jest to również czas poszukiwania i pogłębiania wiedzy przez nauczycieli - jak uczyć coraz lepiej i lepiej. Nowy rok, to też czas nauki dla rodziców - jak być dobrym rodzicem, jak wspierać swoje dziecko, jak codziennie mu towarzyszyć w jego szkolnej drodze.
    Starsi uczniowie wracają po wakacjach, jak co roku do szkoły, do tych samych sal i korytarzy, które opuścili dwa miesiące temu. Pięcio i sześciolatki w czerwcu pożegnały swoje domy, przedszkola i 1 września znalazły się w nowym miejscu - w naszej "Piątce", gdzie wszyscy pomogą im się zadomowić i gdzie mamy nadzieję szybko poczują się jak u siebie :-).
    W tym roku szkolnym nasza szkoła skończy 15 lat. To w tym dniu zapisano pierwszy temat na szkolnej tablicy; "Szkoła - przyjazna dla uczniów, rodziców, nauczycieli, środowiska". Przez te 15 lat wiele się zmieniało, ludzie, budynek, wizja szkoły, ale jedno pozostało niezmienne - miłość do dzieci i troska o ich naukę i wychowanie.
    Udanego, pełnego sukcesów roku szkolnego życzył też zebranym przewodniczący Rady Rodziców - pan Michał Golbert.
    1 września to także dla nas - Polaków dzień szczególny - dlatego minutą ciszy cała społeczność szkoły uczciła pamięć ofiar poległych w czasie II wojny światowej.
    Po uroczystych powitaniach wszyscy udali się wraz z wychowawcami do swoich klas.
    Rok szkolny 2010/2011 uznajemy za rozpoczęty!!!
    Życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce, radości i uśmiechu, a rodzicom i nauczycielom wytrwałości, cierpliwości i śmiałego dążenia do wyznaczonych celów.
    Życzymy wszystkim, aby Nowy Rok Szkolny był rokiem wspólnego budowania szkoły przyjaznej, w której każdy odkryje "swoje skrzydła" i wzniesie się wysoko.

Katarzyna Stolarska
 


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"