Obchody Dnia Babci i Dziadka
w grupie "0"C


"Kocham mocno babcię, dziadka - to nie żart moi mili
Dzisiaj im życzenia składam, by 100 latek jeszcze żyli"

Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas, na każdy
smutek mają słodkie rozwiązanie, znają radę na
każde zmartwienie... Kto to?- Babcia i Dziadek.

    Dzień Babci i Dziadka to szczególny dzień, w którym wnuczki i wnukowie wyrażają wdzięczność swoim Babciom i Dziadkom za trud, poświęcenie, miłość i pomoc w ich wychowaniu.
    W naszej grupie "0"C uroczystość z okazji święta Babci i Dziadka odbyła się w dniu 31 stycznia i miała na celu wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną, rozwijanie poczucia szacunku do osób starszych, uświadomienie dzieciom przyjemności w czynieniu dobra i obopólnej radości z niespodzianek.

    Sześciolatki przygotowały zaproszonym gościom najpiękniejsze piosenki, wiersze, tańce i upominki. Dzieci pięknie występowały, a Babcie i Dziadkowie przy słodkim poczęstunku gromkimi brawami oklaskiwali swoje pociechy mówiąc, że nic tak nie cieszy ich serc, jak z radością i uczuciem powiedziany wierszyk czy zaśpiewana piosenka. Po programie artystycznym dzieci wręczyły zaproszonym gościom własnoręcznie wykonane upominki, laurki.
    Na twarzach babć i dziadków gościł uśmiech, gdy podziwiali talenty swoich wnucząt. A dzieci cieszyły się, że mogły ugościć swoich najbliższych, którzy nie zawiedli i przybyli gromadnie. Uścisków i całusów było moc.
    Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechów i wzruszeń - dzień, który na długo pozostanie w naszych sercach.

 
J. M.


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"