"Chodź, pokoloruj nasz świat..."
ogłoszenie wyników konkursów

    W związku uroczystymi obchodami Światowego dnia Osób Niepełnosprawnych, Zespół do Spraw Integracji w PSP Nr 5 w Pionkach, ogłosił dla wszystkich uczniów naszej szkoły dwa konkursy. Konkurs literacki - "Niepełnosprawność w moich oczach" i konkurs plastyczny - "Uśmiech dziecka niepełnosprawnego".

    W każdej z kategorii wiekowej wyłoniono po trzech laureatów oraz przyznano liczne wyróżnienia. Lista laureatów podana została do publicznej wiadomości 26-01-2010 r. podczas uroczystości "Chodź, pokoloruj nasz świat...". Nagrodzeni otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy.

    Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom - wychowawcom - serdecznie dziękujemy. Aktywny udział i zaangażowanie, pokazały jak bliska i ważna jest w naszej szkole idea integracji. Prace literackie i plastyczne można podziwiać na wystawie w PSP Nr 5. Podziękowania składamy dla P. Agnieszki Lis za pomoc w organizacji, ocenienie prac i zorganizowanie wystawy - dziękujemy.

    Komisja organizująca i oceniająca prace konkursowe pracowała w składzie: A. Lis, A. Gałkowska, J. Majcher, E. Wojdyło, A. Sokołowska, I. Wrona, L. Jaroszek, E. Kobierzycka- Rybak, E. Januszewska. W imieniu całego zespołu składamy wszystkim uczestnikom i laureatom gratulacje, życząc dalszych sukcesów i pasji.

KONKURS LITERACKI

Trzy równorzędne nagrody w kategorii kl. I-III

1.  Alicja Bogusz - (IIIb)  -  Niepełnosprawni
2.  Magdalena Brzozowska - (IIIc)  -  Wiersz dla niepełnosprawnych
3.  Ada Gałkowska - (IIIb)  -  Wspomnienia

Trzy równorzędne nagrody w kategorii kl. IV-VI

1.  Krzysztof Marzec - (Vc)  -  Tacy sami
2.  Natalia Zgrzywa - (Vc)  -  "Niepełnosprawni"
3.  Ada Żuchowska - (Va)  -  bez tytułu

KONKURS PLASTYCZNY

Trzy równorzędne nagrody w kategorii kl. I-III

1.  Kuba Hajduła (Ib)  - 
2.  Ernest Płachta (Ib)  - 
3.  Weronika Lis (IIIc)  - 

Trzy równorzędne nagrody w kategorii kl. IV-VI

1.  Katarzyna Jakubowska - (Vc)  - 
2.  Kinga Jaśkiewicz - (IVb)  - 
3.  Zuzanna Mazur - (VIc)  - 

WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE LITERACKIM

  • Daria Pikulska (IIIb), Kornelia Kapciak (IIIb), Mikołaj Solarz (IVa)

WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Wyróżnienia dla dzieci z grupy 0a:

  • Gabrysia Dyczkowska, Kuba Przybyś, Sara Sałbut, Amelia Nowak, Tymek Cieślik, Miłosz Modrzejewski.

Wyróżnienia w kategorii kl. I-III:

  • Ola Rutka(Ib ), Julia Kawiak (Ic), Aleksandra Warchoł (Ic), Weronika Konecka (IIIa), Helena Wąsik (IIIb), Ada Gałkowska (IIIb), Kaja Nowak (IIIb), Oliwia Żurawska (IIIc).

Wyróżnienia w kategorii kl. IV-VI:

  • Agata Burchart (IVc), Mateusz Lis (IVc), Justyna Kasica (IVb) Klaudia Panek (IVc), Karolina Osuch (IVc), Klaudia Mazur(Va), Magdalena Kasica (Va), Martyna Pawłowska (Vb), Wiktoria Kołodziej (Vc), Michał Wrona (VIa), Paulina Hajduła (VIb), Patrycja Wiśniewska (VIc), Anna Śmiechowska (VIc), Zuzanna Chmielnicka (VIc), Magdalena Mazur (VId), Natalia Jaroszek (VId), Paulina Tuszyńska(VId), Patrycja Amerek (VId).


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2009/2010"