Dzień Edukacji Narodowej
w PSP Nr 5 w Pionkach

    Dnia 13 października 2009 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Jana Pawła II wzięli udział w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w czasie której pan dyrektor wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: p. Agata Jaworska, p. Bożena Janczyk, p. Lidia Czyżewska, p. Mariola Szwankowska, p. Wioletta Banaś, oraz nagrodę zbiorową p. Leszek Sekuła, p. Monika Krupa, p. Renata Banaś. Szczególne słowa uznania za pracę na polu edukacji skierował dyrektor szkoły p. Wojciech Banaś do p. Aldony Sokołowskiej i p. Ewy Januszewskiej.
    Społeczność szkolna obejrzała również krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VIb i VIc .W przygotowanej scence "jedna z mniej zaangażowanych w życie szkoły klas" ma przygotować apel z okazji Dnia Nauczyciela. Ich młoda nauczycielka, niezbyt radząca sobie z dyscypliną musi przekonać swoich uczniów, żeby nauczyli się wierszy i piosenek na występ. Znajduje swoich uczniów w sali lekcyjnej i namawia ich na próbę, mimo że są po lekcjach. Uczniowie z początku zupełnie ją lekceważą, ale stopniowo coraz bardziej angażują się w pracę.Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2009/2010"