[Logo - Kapitał Ludzki/Mazowsze/Unia]

[Współpraca przynosi efekty]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową wniosków, w ramach Działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednym z zatwierdzonych wniosków jest "Świetlica - mój drugi dom". Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5, przez Gminę Miasto Pionki, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ASTA od 4 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r.

Celem działania świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków we współpracy z rodzicami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa, pedagoga, logopedę i oligofrenopedagoga. Nie zabraknie również zajęć z wykorzystaniem komputera, zajęć plastycznych czy sportowo - rekreacyjnych.

Zmieni się także wnętrze naszej świetlicy. Jak bardzo? To niech będzie niespodzianką dla wszystkich.

Dokładny rozkład zajęć na TABLICY OGŁOSZEŃ przy wejściu do szkoły.

Zapraszamy
 

[Logo - Pionki/Świetlica/Asta]Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2009/2010"