Ciekawostki z życia naszych
"Zerówkowiczów"

    Rok szkolny 2008/2009 zaczęliśmy w zwiększonym składzie - trzech zerówek. Udało nam się poprawić jakość naszej pracy, dzięki możliwości wyposażenia dwóch sal w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz kolorowe meble dostosowane do wieku naszych dzieci.
    Treści programowe realizujemy uwzględniając najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej, w jej teoretycznym i praktycznym wymiarze, gwarantując przy tym doskonałe przygotowanie dziecka do wymagań współczesnego świata.
    Wtorek 30 września był dniem szczególnym. Wszystkie grupy "Zerówkowiczów" uczestniczyły we wspaniałej zabawie dyskotekowej z okazji Dnia Chłopaka. Chłopcy obdarowani słodyczami i drobnymi upominkami mieli tego dnia szczególne powody do zadowolenia.

Agata Jaworska
 


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2008/2009"