Termomodernizacja budynku szkoły.

    Niewiele ponad miesiąc temu (w sierpniu 2008 roku) na terenie naszej szkoły trwały intensywne prace remontowo-budowlane, których celem było poprawienie nienajlepszego stanu termicznego szkoły. Po wielu latach starań i oczekiwań na realizację tego zadania, w końcu doszło ono do skutku. Już w lipcu na teren szkoły wkroczyły brygady remontowe. W pierwszym etapie prac zmniejszono o 40% dotychczasową wielkość otworów okiennych, które zostały częściowo zamurowane, po czym w miejsce starych drewnianych i nieszczelnych okien wstawione nowe okna z tworzywa sztucznego. Następnie przystąpiono do ocieplenia ścian budynku styropianem, a na koniec została wykonana kolorowa elewacja.
    W chwili obecnej cały budynek stał się cieplejszy, a fantazyjna elewacja cieszy oko. Wbrew wielu trudnościom oraz problemom "technicznym", wbrew obawom, że remont nie zostanie ukończonym przed 1 września, zadanie zostało wykonane. Nie udało by się tego dokonać gdyby nie olbrzymie zaangażowanie w cały proces termomodernizacji zarówno ze strony brygad remontowych, obsługi technicznej szkoły oraz nauczycieli. Budynek po pracach murarskich, tynkarskich i malarskich trzeba było przecież przywrócić do stanu, który pozwoli na zdrową i przyjęmną naukę. W ruch poszły pędzle, wałki, szczotki i szmaty. Oprócz pracowników obsługi szkoły w ostatnich dniach sierpnia na korytarzach krzątali się również nauczyciele i rodzice. Nikt nie szczędził czasu ani własnej pracy. Wszystkim, którzy nam pomagali serdecznie dziękujemy.
    Ciesząc się, że w końcu skończył się okres, w którym przy niższych temperaturach musieliśmy pracować w kurtkach lub dogrzewać pomieszczenia mamy nadzieję, że teraz nawet przy siarczystych mrozach nasza szkoła będzie ciepła. Czego i innym życzymy.

Zdjęcia przedstawiające remont szkoły i stan obecny.


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2008/2009"