Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pionkach

"Bez barier, bez stresu - szansa na równość w szkole"
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 
    Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pionkach otrzymało z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dotację w wysokości 100406 zł, na realizacje projektu "Bez barier, bez stresu - szansa na równość w szkole". Celem nadrzędnym programu było objęcie pomocą dzieci i młodzież z różnorodnymi problemami edukacyjnymi, rozwojowymi i społecznymi. Wyrównywanie szans w szerokim zakresie, poprzez włączenie do grupy beneficjentów dzieci specjalnej troski oraz rodziców i opiekunów. Wszechstronna i atrakcyjna oferta programowa, wysoko wykwalifikowani specjaliści, grupa docelowa - 120 uczestników - to plan , o który warto było zawalczyć.

    Specjalnie dla potrzeb projektu, powstało przy PSP nr 5 w Pionkach Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne - "CET", tam odbywa się większość specjalistycznych zajęć. "CET" - koordynuje i organizuje także pracę w innych placówkach: PSP nr 1, PG nr 1. Zamysł powstania Centrum jest częścią integralnej całości, długofalowego planu, tak by placówka na trwałe zaistniała w naszym mieście , by pomoc otrzymać mogli wszyscy potrzebujący.

    Marzenia się spełniają. w lipcu i sierpniu 2008 r. przeprowadzono akcję promocyjno-reklamową oraz prace remontowo-adaptacyjne. W pracach pomagali wolontariusze z SCW w Pionkach i Pan Wojciech Banaś, który wsparł Centrum, zakupując część mebli.

    01.09.2008 r. Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne rozpoczęło swoją działalność.

Tak wygląda gabinet w "CET"
Tam odbywają się specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,
kompensacyjno-korekcyjne, logopedyczne, dyżury psychologa i "pogotowia szkolnego".

    Minął pierwszy miesiąc pracy, codziennie do godz. 1900 prowadzone są zajęcia, już od dawna w grupach brakuje miejsc, przyjęto więcej dzieci niż zakłada projekt, trudno odmówić. Wciąż zgłaszają się rodzice prosząc o pomoc dla swoich dzieci. Nasz psycholog wychodzi z dyżuru - gdy pora zamknąć szkołę, logopeda - z zakłopotaniem przygląda się długiej liście chętnych, a terapeuci prowadzą dodatkowe (ponadprogramowe) spotkania...
    Satysfakcja, radość, szczęście, nadzieja... wiemy, że było warto. "Bez barier, bez stresu - szansa na równość w szkole".

Harmonogramy zajęć w ramach projektu:
"Bez barier, bez stresu - szansa na równość w szkole".

Koordynator projektu
Aldona Sokołowska
 


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2008/2009"