Małe formy teatralne
w wychowaniu przedszkolnym

    W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., realizujemy w szkole zajęcia teatralne w grupie przedszkolnej.

    Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej z dziećmi sześcioletnimi. Dziecko w tym wieku ma naturalną potrzebę wyrażania siebie w różnych formach ekspresji takich jak: mowa, ruch, gest, śpiew, rysunek, taniec.

    Wprowadzanie wychowanków w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści; rozwija wyobraźnię, płynność ruchów, mowę, kreatywność, zwiększa poczucie własnej wartości i rozładowuje nagromadzone emocje.

    Zajęcia te są także okazją do wspaniałej radosnej zabawy dającej satysfakcję oraz poczucie sukcesu i uznania.

Agata Jaworska
 


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2008/2009"