Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pionkach

"Bez barier, bez stresu - szansa na równość w szkole"
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


PODSUMOWANIE PROJEKTU

    Działania projektowe rozpoczęły się 1.07.2008 r. Nieustannie realizowane były zadania wynikające z harmonogramu. Utworzono przy PSP Nr 5 w Pionkach Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne. Założeniem "CET" było udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży z różnorodnymi trudnościami edukacyjnymi. Objęcie opieką dzieci z deficytami i zaburzeniami, szczególnie tych najbardziej pokrzywdzonych - "specjalnej troski".

W ofercie Centrum zaproponowano beneficjentom:

 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - skorzystało 15 dzieci,
 • zajęcia kinezjologii edukacyjnej - wzięło udział 45 dzieci,
 • zajęcia kompensacyjno - korekcyjne - dla 15 uczniów,
 • zajęcia profilaktyczne dla młodzieży - przeprowadzono z 30 osobowa grupą,
 • "pogotowie szkolne" - pomocy w odrabianiu prac domowych udzielono 30 uczniom,
 • gimnastyka korekcyjna - 60 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum otrzymało stroje do gimnastyki i uczestniczyło w zajęciach,
 • zajęcia na basenie krytym w Kozienicach - skorzystało z nich 100 uczniów,
 • hipoterapia - w Stajni "Leśniczówka" zorganizowano zajęcia dla 70 dzieciaków,
 • zajęcia logopedyczne - z pomocy logopedy skorzystało 20 dzieci,
 • spotkania z psychologiem - 30 uczniów i wielu rodziców zgłosiło się po pomoc,
 • wyjazd profilaktyczno - krajoznawczy do Szklarskiej Poręby - dla 40 uczestników (w tym dzieci specjalnej troski i ich rodzice), dla wszystkich zakupiono odzież (kurtki zimowe i czapki),
 • wycieczka do kina "Helios" - dla 60 uczniów.

gimnastyka korekcyjna

zajęcia na basenie w Kozienicach

zajęcia u logopedy

kinezjologia edukacyjna

w kinie "Helios"

spotkania z psychologiem

    Działania projektowe zakończyły się 19 grudnia 2008 r. W ramach programu beneficjenci otrzymali na zakończenie upominki, a rodzice uczestników wzieli udział w warsztatach - "Jak pomóc dziecku w problemach szkolnych". Dla tych rodziców przygotowana została także książeczka, zawierająca pakiet ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej, umożliwiająca wykonywanie ich z dzieckiem w domu.
    Realizacja projektu "BEZ BARIER, BEZ STRESU - SZANSA NA RÓWNOŚĆ W SZKOLE" - pokazała, że był to przysłowiowy "strzał w dziesiątkę". Pokazała jak wielkie i ważne są problemy wśród dzieci i w ich rodzinach, jak ogromne jest zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc. Pozytywne rezultaty oddziaływań, wdzięczność, podziękowania rodziców i jednocześnie ich troska o przyszłość, motywują do dalszych starań... to dla nas - realizatorów projektu - źródło radości i satysfakcji.


 

nagrody i upominki

 

Kadra pracująca w projekcie (od prawej):
psycholog - p. Dorota Ramzia-Kwaśnik, prezes SCW w Pionkach - p. Aneta Chołuj,
kinezjolog - p. ani Jolanta Brzózek, logopeda - p. Edyta Kobierzycka-Rybak,
kinezjolg - p. Małgorzata Śmietanka, specjalista wf- p. Marzena Burchart,
profilaktyk - p. Jacek Chołuj, profilaktyk - p. Ewa Szaczuk,
specjalista wf - p. Renata Banaś, kinezjolog, terapeuta - p. Aldona Sokołowska,
matematyk - p. Mariola Szwankowska, polonista - p. Barbara Wójcik,
kinezjolog - Pani Dorota Kaca.

    Po zakończeniu projektu w Centrum Edukacyjno - Terapeutycznym przy PSP Nr 5, nadal prowadzone będą niektóre zajęcia. Harmonogram dostępny będzie w siedzibie CET i na stronie internetowej.

Koordynator projektu
Aldona Sokołowska
 


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2008/2009"