Laureaci "Bobra" z PSP Nr 5

    13 marca 2009 r. w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie III Konkursu Informatycznego "Bobra", w którym uczestniczyli również uczniowie PSP Nr 5 w Pionkach.
    "Bóbr" to nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
    Ogólnopolski Konkurs "Bobra" przeprowadzony został w dniach 22-24 października 2008 r., a wzięło w nim udział 8725 uczniów z całego kraju. Wśród nich szczególnie wyróżnili się uczniowie PSP Nr 5 w Pionkach: Karol Mucha z klasy 6b - Laureat II miejsca oraz Patrycja Bąk z klasy 6c - Laureat III miejsca. Tak wysoka pozycja wśród uczniów z całej Polski świadczy o wysokim poziomie ich wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową.     Olbrzymi sukces uczniów to nie tylko świadectwo ich wielkiego zaangażowania w zdobywanie wiedzy, ale również ocena szkoły, która stwarza warunki i daje możliwości rozwoju zainteresowań uczniów przy wsparciu i pomocy płynącej ze strony rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

    Uroczyste zakończenie konkursu, które odbyło się w Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to nie tylko okazja do spotkania laureatów i uczniów wyróżnionych w konkursie, ale także możliwość poszerzenia własnej wiedzy. Uczestnicy spotkania mieli sposobność wysłuchania wykładu prowadzonego przez mgr Annę Kwiatkowską i prof. dr. hab. Macieja Sysło pt.: "Algorytmy Bobra". Podczas wykładu poruszone zostały zagadnienia związane zarówno z historią matematyki i informatyki, jak również problemy algorytmiczne dotyczące zagadnień sumowania oraz teorii grafów i drzew. Zwieńczeniem uroczystości było wykonanie wspólnego zdjęcia laureatów i opiekunów konkursu oraz poczęstunkiem w foyer auli WMiI.

    Dodatkową nagrodą za tak duży sukces naszych laureatów w ogólnopolskim konkursie była krótka wycieczka po Toruńskim Starym Mieście. Pomimo niewielkiej ilości wolnego czasu uczniowie przemierzali przepiękne uliczki miasta odnajdując m.in. pomnik i dom Mikołaja Kopernika, Dwór Artusa, rzeźbę-fontannę przedstawiającą flisaka, (który wg legendy uratował Toruń przed plagą żab), krzywą wieżę i ruiny krzyżackiego zamku. Wyjazd zakończył się krótkim spacerem po Bulwarze Filadelfijskim wzdłuż brzegów Wisły.Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2008/2009"