"Ratujmy i uczmy ratować"

"Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy,
ocaliłoby to milion ludzi rocznie!"

    Stwierdzenie to stało się podstawą do opracowania przez Fundację WOŚP programu edukacyjnego "Ratujemy i uczymy ratować", którego celem jest nauka udzielania pierwszej pomocy.
    Do tego programu przystąpiła również PSP nr 5 w Pionkach. W listopadzie nauczycielki nauczania zintegrowanego: Irmina Wrona i Renata Szewczyk wzięły udział w warsztatach przygotowujących do wdrożenia tego programu w swojej szkole. Zdobyte umiejętności pozwoliły zająć się nauką udzielania pierwszej pomocy uczniów klas I-III.
    Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczą w zajęciach. Forma zabawy oraz odpowiednie pomoce otrzymane od Fundacji WOŚP (fantomy, składane telefony, podręczniki, film DVD pt. "Doktor Kręciołek") pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Uczniowie uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, sprawdzania przytomności, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej, oddechów ratowniczych do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
    W programie biorą udział na razie uczniowie dwóch klas III, potem do realizacji programu będą włączane inne klasy.

Renata Szewczyk
Irmina Wrona
 


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2007/2008"