"ADHD - prawie normalne życie"

    

    W ciągu ostatnich kilku lat syndrom ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej- stał się obiektem zainteresowań wielu nauczycieli i rodziców. Wychodząc temu naprzeciw 18 października b.r. w naszej szkole odbyła się konferencja poświęcona temu problemowi. Uczestnicy zostali zapoznani z wieloma zagadnieniami związanymi z tym zaburzeniem. Mowa była o:

 • współwystępowaniu z ADHD innych zaburzeń klinicznych u dzieci i młodzieży,
 • dysleksji jako problemie szkolnym współtowarzyszącym ADHD,
 • zasadach postępowania w domu i szkole z dziećmi i młodzieżą z ADHD oraz wskazaniach do sposobów terapii pedagogicznej.

    Głos zabrali również rodzice tych dzieci oraz dorośli, którzy sami zostali dotknięci tym zaburzeniem.

    Swoją wiedzą i doświadczeniem na ten temat podzielił się ze słuchaczami także dr Artur Kozłowski. Konferencję zakończył panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni goście odpowiadali na nurtujące słuchaczy pytania.

    Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli, którzy są otwarci na współpracę z rodzicami. Jest to bowiem jedna z najlepszych strategii pracy z dziećmi z ADHD.

Konferencja odbyła się dzięki następującym organizatorom:

 • Teresa Boduła- Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie.
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach.
 • Urząd Miasta Pionki.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Sieradzu.
 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.
 • Samodzielna Pracownia Psychologii Klinicznej CZMP w Łodzi.
 • Ogólnopolskie Porozumienie Inicjatyw i Organizacji społecznych działających na rzecz dzieci z ADHA.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Pionkach.


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2006/2007"