DZIĘKUJEMY SERDECZNIE WSZYSTKIM KTÓRZY

przekazali 1% podatku dla naszej szkoły
i wpłacili pieniądze na konto :

75132000220112152400073042

Stowarzyszenie Rodzic
ów na rzecz Pomocy Szkołom
"Przyjazna Szkoła" ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice

    To konto stowarzyszenie przypisało tylko naszej szkole i dzięki Państwu
- pieniądze wrócą z powrotem do Pionek, do PSP nr 5!


Serdecznie dziękujemy!

Państwa pieniądze trafią do Państwa Dzieci!

Za zebrane na koncie środki kupimy pomoce dydaktyczne i sprzęt dla szkoły,
z którego będą korzystali nasi uczniowie.

Dyrekcja i grono pedagogiczne PSP nr 5 w Pionkach.Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2006/2007"