Mistrz Ortografii

    W dniach 26 i 27 kwietnia odbył się szkolny konkurs ortograficzny. Miał on na celu wyłonienie MISTRZÓW ORTOGRAFII na trzech poziomach nauczania- w klasach IV, V, VI, doskonalenie umiejętności stosowania reguł ortograficznych i interpunkcyjnych oraz budzenie wrażliwości na poprawność pisowni. Do rywalizacji przystąpiło ponad trzydziestu uczestników. Tym razem uczniowie pisali dyktando pełne "pułapek" ortograficznych. Zwycięzcami konkursu zostali ci, którzy wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Lista zwycięzców przedstawia się następująco:

KLASY IV

MISTRZ ORTOGRAFII:   Lidia Wojciechowska kl. IVb
Wyróżnienia:    
  - Edyta Zacharska kl. IVa
  - Jakub Wasilewski kl. IVa

KLASY V

MISTRZ ORTOGRAFII:   Grzegorz Janeczek kl. Vc
Wyróżnienia:    
  - Michał Wojtyś kl. Va
  - Piotr Marzec kl. Vb

KLASY VI

MISTRZ ORTOGRAFII:   Ernest Jaroszek kl. VIa
Wyróżnienia:    
  - Oliwia Stawska kl. VIa
  - Agata Kuczmera kl. VIa
  - Łukasz Wiśniewski kl. VIa

Prace konkursowe oceniła komisja w składzie:
Barbara Wójcik, Elżbieta Sztobryn, Anna Rudnikowska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2005/2006"